01 Φεβ 2004

Σπάνιες Γαίες.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (PowerPoint) Σχόλια κλειστά

Δ. Πασχαλίδης, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου

ΔΙΧΗΝΕΤ, 2004

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Είναι πλέον ευρέως γνωστός ο φιλικότερος χαρακτήρας των λανθανίδων προς το περιβάλλον και ο μεγάλος αριθμός εφαρμογών τους στη χημεία, όπου αντικαθιστά τα τοξικά μεταβατικά στοιχεία. Στον Ελληνικό χώρο το 1994 ανακαλύφθηκαν σπάνιες γαίες στα τεράστια κοιτάσματα Ελληνικού βωξίτη του Παρνασσού. Οι ενώσεις των σπανίων γαιών έχουν πολύ μικρή τοξικότητα και περιορισμένη ικανότητα να διεισδύουν στην τροφική αλυσίδα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση του ερευνητικού ενδιαφέροντος λόγω της ανάπτυξης των ιοντανταλλακτικών μεθόδων διαχωρισμού, που παρέχουν άλατα σπανίων γαιών σε χαμηλή τιμή και υψηλή καθαρότητα προσιτά τόσο στη βιομηχανία όσο και στους ερευνητές. Έγινε λοιπόν εφικτή η αντικατάσταση τοξικών ενώσεων μεταβατικών στοιχείων σε χιλιάδες εφαρμογές από ενώσεις των σπανίων γαιών. Ειδικότερα στην πετροχημική βιομηχανία χρησιμοποιείται ποσότητα 1 kton καταλύτη οξειδίων των λανθανίδων ημερησίως, και συγκεκριμένα στη διάσπαση των μοριακώς βαρύτερων κλασμάτων του πετρελαίου σε ελαφρότερα. Στους καταλυτικούς μετατροπείς των εξατμίσεων των αυτοκινήτων η προσθήκη CeO2 βελτιστοποίησε θεαματικά τη μείωση των ρύπων.

Στους φωσφορίζοντες κόκκους απεικόνισης των οθονών των τηλεοράσεων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών έγινε δυνατή η αντικατάσταση των ενώσεων καδμίου επίσης από ενώσεις λανθανίδων. Επίσης έγινε δυνατή η παραγωγή λαμπτήρων φθορισμού υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιώντας χλωρίδια των λανθανίδων αντί του τοξικού υδραργύρου. Με τη χρήση τριφθορομεθανοσουλφονικών αλάτων των λανθανίδων δόθηκε η ικανότητα στη χημική βιομηχανία να εκτελούνται νιτρώσεις αρωματικών ενώσεων χρησιμοποιώντας μόνο τη στοιχειομετρική ποσότητα νιτρικού οξέος χωρίς την παρουσία θειικού οξέος. Τέλος σύμπλοκα των λανθανίδων με αμίδια υπερφθοροσουλφονικών αλάτων καθιστούν δυνατή την επίτευξη αντιδράσεων ακυλίωσης σε υπερκρίσιμο CO2 χωρίς τη χρήση οργανικού διαλύτη, με υψηλές αποδόσεις και πλήρη ανάκτηση του καταλύτη.

Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο για να κατεβάσετε  το πλήρες αρχείο ppt.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry