01 Φεβ 2004

Κατάλυση: Το Πράσινο εργαλείο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (PowerPoint) Σχόλια κλειστά

 

Κατσίκης Έκτορας, Κοπτερίδου Θεοδώρα

ΔΙΧΗΝΕΤ, 2004

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η ιστορία της κατάλυσης. Μέσα από τα επιτεύγματα των επιστημόνων στο χώρο αυτό, αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της κατάλυσης, αλλά και το πλήθος των εφαρμογών της.

Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά σε βασικές έννοιες που βοηθούν στην κατανόηση του φαινόμενου της κατάλυσης, καθώς και κάποιες από τις σημαντικότερες θεωρίες της, όπως η θεωρία των ενδιαμέσων προϊόντων και η θεωρία της προσροφήσεως. Στη σύντομη αυτή αναφορά, παρατίθενται επίσης τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων ειδών της κατάλυσης, δηλαδή της ομογενούς, της ετερογενούς και της βιοκατάλυσης.

Στο επόμενο μέρος του πονήματος παρουσιάζονται οι διεργασίες στις οποίες εμπλέκεται η κατάλυση. Συγκεκριμένα, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η καταλυτική σύνθεση της αμμωνίας, αλλά και ο πολυμερισμός των ολεφινών με καταλύτες Ziegler Natta. Αναφέρονται επίσης και όλες οι εφαρμογές της βιοκατάλυσης σε βιομηχανικό επίπεδο, όπως στη χημική βιομηχανία, στη φαρμακοβιομηχανία αλλά και στις βιομηχανίες τροφίμων και πλαστικών.

Στο τελευταίο μέρος της εργασίας παραθέτουμε παραδείγματα όπου η κατάλυση έδωσε «Πράσινη λύση», όπως στην επεξεργασία αποβλήτων με φαινολικά, αλογονούχα και κυανιούχα παράγωγα, στην αποτοξικοποίηση διαφόρων συνθέσεων , στην παραγωγή του ζιζανιοκτόνου Roundup® , στη μείωση των ρυπαντών των εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κ.α.

Πατήστε το εικονίδιο για να κατεβάσετε την πλήρη παρουσίαση σε PowerPoint:

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry