Κατάλυση Μεταφοράς Φάσης.

Σακλά Iωάννα, Σολομανίδου Αγγελίνα, Κ. Χατζηαντωνίου

Read more

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ (PowerPoint)
Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Ε. Κολιάρμου, Κ. Μακρή

Read more

Σύνθεση της βιοαποικοδομήσιμης Πολυκαπρολακτόνης (PCL) με μικροκύματα…

Μαρούλης Απόστολος, Χαντζηαντωνίου Κωνσταντίνα, Αντώνογλου Λεμονιά, Ζαρκάδα Αναστασία

Read more

H Πράσινη Xημεία στις Eπιστήμες Yγείας και στην Φαρμακευτική.

A. Μαρούλης, A. Σπύρογλου, A. Φράγκου, K.Χατζηαντωνίου

Read more

Η Πράσινη Χημεία στην Τέχνη της Ζωγραφικής.

A. Μαρούλης, A. Νικολαΐδου, M. B. Περικλή, K. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Νανοτεχνολογία και Πράσινη Χημεία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ (PowerPoint)
Α.Ι. Μαρούλης, Κ.Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Μ.Θ. Παππάς, Κ. Πιτσιδήμου

Read more

Η Πράσινη Απορρύπανση.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ (PowerPoint)
Σ. Παταρούδη, Μ. Μπατσίλα, Κ.Χατζηαντωνίου, A.I.Μαρούλης

Read more
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry