Ελαιόλαδο και Πράσινη Χημεία

Γιωργάς Νικόλαος, Μαρούλης Απόστολος, Πρας Κωνσταντίνος, Χατζηαντωνίου Κωνσταντίνα

Read more

Νανοτεχνολογία και Πράσινη Χημεία

Α.Ι. Μαρούλης, Κ.Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Μ.Θ. Παππάς, Κ. Πιτσιδήμου

Read more

Το νερό: ένα υπερπολύτιμο αγαθό που κινδυνεύει.

Μ. Λάγουρη, Α. Μαρούλης, Α. Χατζάτογλου, Κ. Χατζηαντωνίου

Read more

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΑΦΙΣΑ (poster)
Πουλιόπουλος Πούλιος, Χατζημπαλάση Θεοδώρα

Read more

Η Πράσινη Χημεία στην Τέχνη της Ζωγραφικής

Νικολαΐδου Αθηνά, Περικλή Μαρία Βαΐα, Κ. Χατζηαντωνίου, Α. Μαρούλης

Read more

Μόλυβδος, Υδράργυρος, Αμίαντος: Τρεις Περιβαλλοντικοί Εφιάλτες

Κ. Σέρπη, Ε. Τολίκα, Κ. Χατζηαντωνίου, Α. Μαρούλης

Read more

Η διττή φύση του τροποσφαιρικού όζοντος: Ένα πράσινο εργαλείο…

ΑΦΙΣΑ
Α.Ι. Μαρούλης, Κ.Π. Χατζηαντωνίου Μαρούλη, Π.Ε. Πουλιόπουλος, Θ.Α. Χατζημπαλάση

Read more

Η παρουσίαση του βιοντίζελ στη σχολική τάξη

Ι. Γέρμαν, Κ. Χατζηαντωνίου, Α. Μαρούλης

Read more
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry