Υποστηριζόμενα Αντιδραστήρια και Πράσινη Χημεία.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Ι. Μαρούλης , Κ. Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη , Σ. Λ. Κουρτίδου, Χ. Ε. Σαπουνά

Read more

Βιοκαύσιμα. Βιοαιθανόλη.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Δαβόρας Βασίλης, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Νανοτεχνολογία και Πράσινη Χημεία.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Α.Ι. Μαρούλης, Κ.Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Μ.Θ. Παππάς, Κ. Πιτσιδήμου

Read more

Δοκίμια στη Χημεία της καθημερινής ζωής…

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Γεώργιος Καπούλας

Read more

Η Πράσινη Απορρύπανση.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Σ. Παταρούδη, Μ. Μπατσίλα, Κ.Χατζηαντωνίου, A.I.Μαρούλης

Read more

Κατάλυση – Το Πράσινο Εργαλείο.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Κατσίκης Έκτορας, Κοπτερίδου Θεοδώρα, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Σπάνιες Γαίες.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Δ. Πασχαλίδης, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου

Read more
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry