Οικονομία Ατόμου στην Πράσινη Χημεία.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ε. Κορδονίδου, Α. Γκανάς, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Το Υπέρθερμο Νερό.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Μπακαλίδου, Α.Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου

Read more

Το υδρογόνο ως Πολυδιάστατος μεταφορέας ενέργειας.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ιωάννης Χρ. Μπρίζας, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Εκτίμηση Κύκλου Ζωής (LCA).

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Μάντζου Γ., Μπενέτου Π., Χαρίτου A.H., Χατζηαντωνίου Κ., Μαρούλης A.

Read more

Καταγραφή και χαρακτηρισμός των ρυπογόνων Βιομηχανιών του Νομού Θεσσαλονίκης.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Γ. Καπούλας, Α. Φλαμουράκης, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Η Χημεία της Καθαριότητας. Η Πράσινη Προσέγγιση.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Γ. Γκέκας, Α. Δημητριάδου, Λ. Τζελέπη, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες. Η Πράσινη Προσέγγιση.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ε. Γαλαρινιώτου, Κ. Σπάγου, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Πράσινες Λύσεις.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Λ. Κεφαλά, Μ. Μπαγανά, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Διαλύτες Βιομάζας.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Θ. Παρασάκης, Μ. Τσόχα, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry