10 Ιαν 2012

Η φιλοσοφία

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Σχόλια κλειστά

 

Η Πράσινη Χημεία (Green Chemistry) είναι μια νέα φιλοσοφία της Χημείας με βασική αρχή την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος: «Είναι καλύτερα να προλαμβάνουμε τη δημιουργία αποβλήτων και τοξικών ουσιών, παρά να τα αντιμετωπίζουμε μετά την δημιουργία τους με διάφορες κατεργασίας».

Η πλειονότητα των απειλών για την καταστροφή του περιβάλλοντος και κατά κύριο λόγο αυτές που σχετίζονται με τη Χημική ρύπανση, προκαλούνται από υλικά που παράγει και χρησιμοποιεί ο Χημικός. Η κοινωνική εικόνα επομένως του Χημικού χρεώνεται  την ταύτιση του με τη Χημική Βιομηχανία. Αντιθέτως όμως ο Χημικός, γνωρίζοντας τη σημασία και τα προβλήματα που προκαλούνται από τη χρήση διαφόρων επικίνδυνων ουσιών καθώς και αναπτύσσοντας τόσο μεθόδους τεχνολογία απορρύπανσης, όσο νέες μεθόδους οικολογικής παρασκευής είναι αυτός που καλείται νααντιμετωπίσει τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια γίνονται μεγάλες προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο για την εξάλειψη αυτών των προβλημάτων, με κύριο άξονα την ανάπτυξη μιας νέας επιστημονικής φιλοσοφίας, αυτή της Πράσινης Χημείας.

 

Η Πράσινη Χημεία, η νέα αυτή φιλοσοφία της Χημείας που έχει ως βασική αρχή την πρόληψη στη χρήση και δημιουργία επικίνδυνων χημικών ουσιών, έχει στόχο την υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, την διατήρηση της Ποιότητας Ζωής που έχει

πετύχει η κοινωνία μέσω της Χημείας αλλά και την  προώθηση περαιτέρω  των τεχνολογικών  επιτευγμάτων της Χημείας κατά τρόπο Βιώσιμο.

Εμφανίστηκε δυναμικά στον επιστημονικό χώρο στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας του 20ου αιώνα. Ονομάζεται και Βιώσιμη Χημεία (Sustainable Chemistry) αλλά επικράτησε ο όρος Πράσινη Χημεία που πρωτοεισήχθηκε από τον Paul Anastas.

Οι τρεις πυλώνες που στηρίζεται η Βιωσιμότητα και αναπτύσσεται η Πράσινη Χημεία είναι: Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία.

Ποια είναι τα οφέλη από την υιοθέτηση της Πράσινης Χημείας;

Άνθρωπος

  • Προστασία της Υγείας
  • Διατήρηση και βελτίωση της Ποιότητας Ζωής παράγοντας, κατά τρόπο βιώσιμο,  ότι χρειάζεται ο άνθρωπος

Περιβάλλον

  • Μειώνει ή εξαλείφει τις επικίνδυνες χημικές ουσίες που διοχετεύονται στο περιβάλλον από την παραγωγή και χρήση αγαθών.

Βιομηχανία

  • Η Βιομηχανία ρυπαίνει λιγότερο το περιβάλλον.
  • Βελτιώνει την εικόνα της Βιομηχανίας στην κοινωνία.
  • Η βιομηχανία έχει οικονομικά οφέλη
  • Η βιομηχανία συμμετέχει ουσιαστικά στην Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Η υιοθέτηση της Πράσινης Χημείας δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.

 

« Πράσινη Χημεία είναι η χρησιμοποίηση ενός συνόλου αρχών με την εφαρμογή των οποίων μειώνεται ή εξαλείφεται η χρήση ή η δημιουργία επικίνδυνων ουσιών στις διεργασίες σχεδιασμού, παραγωγής και εφαρμογής των χημικών προϊόντων»

Paul T. Anastas

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry