04 Φεβ 2012

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ No Comments

.

Μετά από υπερδωδεκαετή ερευνητική και διδακτική εμπειρία και ενασχόληση με το αντικείμενο της Πράσινης Χημείας θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητη και χρήσιμη για ένα βιώσιμο μέλλον όλων μας, η εισαγωγή της διδασκαλίας της Πράσινης Χημείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Κρίναμε σκόπιμο η εισαγωγή της Πράσινης Χημείας να γίνει μέσω της πράσινης προσέγγισης θεμάτων της καθημερινής ζωής.

Ξεκινήσαμε λοιπόν την συγγραφή πονήματος για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη συλλογική μας εργασία με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας της Διδακτικής της Χημείας και των Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών (ΔιΧηΝΕΤ) ακολουθήσαμε την εξής μεθοδολογία:

Επιλέξαμε πέντε ενότητες για την πρωτοβάθμια και πέντε για την δευτεροβάθμια, μέσα από τις οποίες μπορούν να αναπτυχθούν οι έννοιες της Πράσινης Χημείας:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ Ι: Οι αρχές και η φιλοσοφία της Πράσινης Χημείας

ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ: Η Κλιματική αλλαγή

ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: Η Ενέργεια

ΤΕΥΧΟΣ ΙV: Η Ρύπανση του Αέρα και του Εδάφους

ΤΕΥΧΟΣ V: Η Ρύπανση του Νερού

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ Ι: Πράσινη Χημεία. Η Χημεία που σέβεται τον άνθρωπο και το Περιβάλλον

ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ: Η Κλιματική αλλαγή

ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: Η Ενέργεια

ΤΕΥΧΟΣ ΙV: Η Χημική Ρύπανση Αέρα, Νερού, Εδάφους

ΤΕΥΧΟΣ V: Ειδικά Θέματα Πράσινης Χημείας

 

Σχεδιάσαμε οδηγό Πράσινης Χημείας για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στον οδηγό αυτό αναφέρονται όλες οι σελίδες των σχολικών βιβλίων, όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου, γυμνασίου, λυκείου, με αφορμή τις οποίες μπορεί να διδαχθεί στα παιδιά η Πράσινη Χημεία. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στον διδάσκοντα να επιλέξει ανάλογα με το επίπεδο της τάξης, τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε τρέχουσας σχολικής χρονιάς, πολλές σελίδες σχολικών βιβλίων με αφορμή τις οποίες θα μπορεί να διδάξει την Πράσινη Χημεία.

Κάθε τεύχος που πραγματεύεται μια συγκεκριμένη ενότητα (π.χ. ενέργεια) περιλαμβάνει:

1. Ένα εκτενές υλικό προς ενημέρωση του διδάσκοντα, μια καλή βάση δεδομένων που προέκυψε από ενδελεχή έρευνα της βιβλιογραφίας με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση ενός πλούσιου θεωρητικού υποβάθρου.

2. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της ενότητας στην σχολική τάξη.

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό αποτελείται από παρουσιάσεις PowerPoint, που συνοδεύονται από θεωρητικό υπόβαθρο για τον μαθητή. Το θεωρητικό αυτό υπόβαθρο αποτελεί μια επιλογή πληροφοριών από την βάση δεδομένων που δημιουργήσαμε για τον διδάσκοντα. Είναι κατά κάποιον τρόπο μια εκτενής περίληψη της, προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν τις έννοιες που εμπεριέχονται στις παρουσιάσεις PowerPoint.

3. Συνολική παράθεση της βιβλιογραφίας, συμβατικής και ηλεκτρονικής.

4. Παράρτημα που συνοδεύει ορισμένα από τα πέντε τεύχη, για τα οποία υπάρχει πληροφοριακό υλικό, που ναι μεν σχετίζεται με το θέμα που παρουσιάζεται, αλλά δε θέλουμε να παρεμβληθεί στα κείμενα και να διακόψει την ροή τους.

Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα και διατηρούν ότι έμαθαν όταν τους ενδιαφέρει το θέμα και όταν οι έννοιες που διδάσκονται εφαρμόζονται στη ζωή τους. Η παρείσφρηση της Πράσινης Χημείας στα υπάρχοντα προγράμματα είναι μια επιλογή που εξαλείφει την ανάγκη προσθήκης καινούριων κεφαλαίων στο ήδη επιβαρημένο αναλυτικό πρόγραμμα.

Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι το πόνημα μας παρά τις τυχόν παραλήψεις και αβλεψίες, θα αποτελέσει εργαλείο δουλειάς και σκέψης για κάθε μαθητή, καθόσον σύμφωνα με έγκυρες απόψεις ειδικών είναι προτιμότερο ο μαθητής να έρθει σε επαφή με την Πράσινη Χημεία σε όσο γίνεται μικρότερη ηλικία, από τη στιγμή που αρχίζει να ασχολείται με τις φυσικές επιστήμες.

Η Πράσινη Χημεία βοηθά τους μαθητές αλλά και τα άλλα μέλη της κοινωνίας να μάθουν και να κατανοήσουν πως η Χημεία είναι χρήσιμη επιστήμη που βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας, χωρίς να ρυπαίνει το περιβάλλον και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.

Η παρουσίαση PowerPoint με τίτλο η «Εισαγωγή της Πράσινης Χημείας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» δίνει μια πολύ καλή εικόνα για το περιεχόμενο αυτού του πολύτομου συλλογικού πονήματος.

 

Μαρούλης Απόστολος,

Αναπ. Καθηγητής Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ.


Χατζηαντωνίου-Μαρούλη Κωνσταντίνα,

Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ.

 

Για να κατεβάσετε την πλήρη παρουσίαση πατήστε παρακάτω το εξώφυλλο αυτής.

τα δέκα εξώφυλλα.

 No Responses to “Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

Leave a Reply

Πράσινη Χημεία - Green Chemistry