04 Φεβ 2012

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σχόλια κλειστά

Αφιερώνεται σε όλους τους Διδάσκοντες και Μαθητές των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας.

Η Πράσινη Χημεία στην Εκπαίδευση

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει το πρώτο μέρος Διπλωματικής εργασίας με ομώνυμο τίτλο, στην οποία αναφέρεται το ιστορικό της Πράσινης Χημείας, τα Βραβεία Πράσινης Χημείας, Οργανώσεις Πράσινης Χημείας, διευθύνσεις συμβατικές και ηλεκτρονικές διαφόρων Πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται στην Πράσινη Χημεία, επιλεγμένη ηλεκτρονική Βιβλιογραφία Πράσινης Χημείας, ενημέρωση για την Πράσινη Χημεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ενημέρωση για την Πράσινη Χημεία στην Ελλάδα καθώς και προτάσεις για το πως θα υλοποιηθεί η εισαγωγή της στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο για να κατεβάσετε  το πλήρες αρχείο κειμένου. Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο για να κατεβάσετε  το πλήρες αρχείο της παρουσίασης.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry